Стаття 388. Термін позовної давності на вимоги, що виникають з договору перевезення вантажу

До вимог, що виникають з договору морського перевезення вантажу, застосовується річний строк позовної давності незалежно від того, здійснюється перевезення у каботажному чи закордонному сполученнях.

Зазначений термін обчислюється:

1) за вимогами щодо відшкодування збитків від втрати вантажу - після закінчення тридцяти днів з дня, коли вантаж повинен бути виданий, а при перевезенні у змішаному сполученні - після закінчення чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення; 

2) за вимогами щодо відшкодування збитків від нестачі або пошкодження вантажу, щодо прострочення доставки або затримання з видачею вантажу і щодо повернення перебору або стягнення недобору провізних платежів - з дня видачі вантажу, а якщо вантаж не було видано, - з дня, коли повинен був бути виданий; 

3) за вимогами щодо нестачі масових однорідних вантажів, що перевозяться наливом, навалом або насипом, у випадках, передбачених угодою сторін, - з дня підписання ними акта щорічної інвентаризації;

4) за вимогами щодо відшкодування збитків за неподачу судна або його подачу із запізненням, щодо плати за простій судна, а також премій за дострокове навантаження або вивантаження вантажу - з дня закінчення місяця, що настає за тим, у якому почалося або повинно було початися перевезення;

5) у решті випадків - з дня настання події, що стала підставою для заявлення вимоги.

Коментар:

Коментована стаття встановлює річний строк позовної давності для вимог, що виникають з договору морського перевезення вантажу. Вказаний строк позовної давності є спеціальний у розумінні ст. 258 ЦК і застосовується незалежно від того, чи здійснювалося перевезення вантажу в каботажному або закордонному плаванні.

Обчислення строку позовної давності за вимогами, що виникають з договорів перевезення вантажів, здійснюється за правилами, що визначені в ч. 2 коментованої статті залежно від змісту вимоги, що пред'являється.

Так, якщо змістом вимоги є відшкодування збитків від втрати вантажу, строк позовної давності обчислюється з моменту закінчення тридцяти днів з дня, коли вантаж повинен бути виданий, а при перевезенні у змішаному сполученні з дня закінчення чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення. День видачі вантажу визначається:

- при перевезенні вантажу на судні, що слідувало за розкладом,- днем, коли відповідно до розкладу судно повинно було прийти в порт призначення;

- при перевезенні вантажів на судні, що слідувало понад розклад, але в напрямку, для якого був встановлений термін доставки - днем, в який цей строк сплинув;

- при перевезенні вантажів на судні, що слідувало понад розклад але в напрямку, для якого термін доставки не встановлений, - днем закінчення звичайно прийнятного терміну для такого перевезення (див. коментар до ст. 160).

Якщо змістом вимоги, що випливає з договору перевезення вантажів, є відшкодування збитків від нестачі або пошкодження вантажу щодо прострочення доставки або затримання з видачею вантажу і щодо повернення перебору або стягнення недобору провізних платежів, строк позовної давності обчислюється з дня видачі вантажу, а якщо вантаж не було видано, - з дня, коли повинен був бути виданий. Щодо поняття "нестача вантажу" та "пошкодження вантажу" див. коментар до ст. 381 Кодексу. Про поняття "провізна плата" див. коментар до ст. 170 Кодексу.

Якщо змістом вимоги, що випливає з договору перевезення вантажів, є нестача масових однорідних вантажів, що перевозяться наливом, навалом або насипом, у випадках, передбачених угодою сторін, строк позовної давності обчислюється з дня підписання ними акта щорічної інвентаризації.

Якщо змістом вимоги є відшкодування збитків за неподачу судна або його подачу із запізненням, щодо плати за простій судна, а також премій за дострокове навантаження або вивантаження вантажу, строк позовної давності обчислюється з дня закінчення місяця, що настає за тим, у якому почалося або повинно було початися перевезення. Про поняття "подача судна", "плата за простій судна", "премія за дострокове навантаження або вивантаження вантажу" див. коментарі до ст. 148, 149 Кодексу.

За всіма іншими вимогами, що випливають з договору морського перевезення вантажів, строк позовної давності обчислюється з дня настання події, що стала підставою для заявлення вимоги.