Стаття 42(2), Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад рівні, що допускаються, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від восьми до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої.

 

Коментар:

Правовий порядок забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, експортуються регулюється Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього. Суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні регулюються Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Правове регулювання захисту життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних заходів і відшкодування шкоди здійснюється Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання». Відповідно до ст. 16 останнього вміст радіонуклідів у продуктах харчування, продовольчій сировині та питній воді не може перевищувати затверджених в установленому порядку норм. Продукти харчування, продовольча сировина та питна вода, а також супутні матеріали, що контактують з ними під час виробництва, зберігання, транспортування і реалізації, підлягають сертифікації в порядку, який визначається законодавством України. Об'єкт: охорона здоров'я населення.
Об'єктивна сторона виражається у вчинені таких дій: заготівля продуктів харчування чи іншої продукції; переробка з метою збуту продуктів харчування чи іншої продукції; збут продуктів харчування чи іншої продукції, за умови, що зазначені продукти харчування або інша продукція є радіоактивно забрудненими понад рівні, що допускаються, однак вказані дії не містять у собі складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. У ст. 267і останнього, що має назву «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки», у частині першій, визначено, що переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів карається штрафом від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Придбання з метою використання або збуту об'єктів, визначених у частині першій цієї статті, якщо факт їх походження із зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення заздалегідь відомий винній особі, карається штрафом від сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені з метою збуту, або збут об'єктів, визначених у частині першій цієї статті, караються штрафом від сімдесяти п яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені службовою особою або повторно, а також якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Харчовий продукт (їжа) - це будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

Продукція - це будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, зокрема, напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування.

Під заготівлею розуміють такі дії, як збір зерна, картоплі, овочів, фруктів, іншої сільськогосподарської продукції, доїння корів, збір грибів та інші.

Під переробкою розуміють здійснення фізичних, хімічних та технологічних операцій над продуктами харчування та іншої продукцією, внаслідок яких вони можуть використовуватися як готовий продукт, так і напівфабрикат. Такими, наприклад, є засушення, зварення, заморожування та ін. Слід зазначити, що відповідальність за це правопорушення настає лише у випадку наявності спеціальної мети при переробці та заготівлі продуктів харчування чи іншої продукції - збуту.

Під збутом розуміється передача, відчуження продуктів харчування чи іншої продукції від однієї особи до іншої. До того ж не має значення, в якій формі відбувався збут: платно чи ні, як пригощання чи продаж тощо.

Перевищення меж вмісту радіонуклідів у продуктах чи в іншій продукції створює небезпеку для здоров'я населення та навколишнього природного середовища. Внаслідок цього встановлюються певні гранично допустимі рівні радіоактивної забрудненості харчових продуктів та іншої продукції. Повноваження щодо встановлення таких рівнів належать Міністерству охорони здоров'я, Міністерству аграрної політики, а також Держаному комітету у справах захисту прав споживачів. Ці самі органи та їх територіальні утворення мають право здійснювати нагляд та контроль за додержанням вимог законодавства у цій сфері. У випадку виявлення харчових продуктів або іншої продукції, радіоактивно забрудненої понад гранично допустимі рівні, її вилучають та знищують у встановленому законом порядку. Державними гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів СБ 137 та 8г 90 у продуктах харчування та питній воді», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.05.2006 № 256, які обов'язкові для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з виготовленням, імпортом, експортом та обігом харчових продуктів, наданням послуг у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, у сфері гуртової торгівлі та ресторанного господарства, громадського харчування, встановлено, що вміст радіонуклідів СБ 137 та 90 у продуктах харчування та питній воді повинен забезпечити не перевищення прийнятої границі річної ефективної дози внутрішнього опромінення 1 м3в. При цьому опромінення за рахунок надходження інших техногенних та природних радіонуклідів не враховується. Харчові продукти, якість яких не відповідає встановленим нормативам, вилучаються з обігу. Обґрунтування можливих способів використання чи утилізації або знищення харчових продуктів, визнаних непридатними для харчових цілей, проводиться їх власником за узгодженням із територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Це правопорушення складається з альтернативних дій, тобто є таким, що як вчинення однієї з перелічених дій, так і вчинення усіх їх разом, має наслідком відповідальність за цією статтею.

Суб'єкт: громадяни та посадові особи.

Суб'єктивна сторона виражається у формі умислу та обов'язковою є наявність мети збуту радіоактивно забруднених продуктів харчування та іншої продукції.