Стаття 91(3). Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів

Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єкт: суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища та встановлений порядок використання відходів. Такі відносини регулюються законами України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища».

Об'єктивна сторона виражена у:

-приховуванні перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення відходів;

-приховуванні перевищення встановлених лімітів на обсяги розміщення відходів. Ліміти встановлюються Кабінетом Міністрів України за погодженням із спеціальноуповноваженим органом виконавчої влади у сфері використання відходів.

З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

У випадку, коли під час здійснення діяльності, пов'язаної із утворенням та розміщенням відходів, обсяг утворених або розміщених відходів перевищив допустимі норми, посадові особи об'єктів, які займаються такою діяльністю, повинні повідомити про це відповідні органи для вжиття необхідних заходів.

Суб'єкт: посадові особи відповідних організацій, установ, підприємств, діяльність яких пов'язана із утворенням та розміщенням відходів.

Суб'єктивна сторона: це правопорушення може бути вчинене тільки з умислом.