Стаття 212(16). Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та у сфері виборчого процесу.

Об'єктивна сторона полягає в замовленні або виготовленні виборчих бюлетенів понад встановлену рішення відповідної виборчої комісії кількість. Згідно з законами України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-ХІУ, «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-1V в редакції від 07.07.2005 р., «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 р. № 1667-ІУ виборча комісія забезпечує виготовлення бюлетенів поліграфічним підприємством на підставі укладеної з ним угоди. Замовлення здійснюється при укладенні такої угоди між комісією та підприємством, до того ж угода підписується уповноваженими особами виборчої комісії (голова або за певних умов заступник голови комісії) та поліграфічного підприємства.

Суб'єкт правопорушення: голова (заступник голови) виборчої комісії, посадова особа поліграфічного підприємства.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.