Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1)  чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2)  чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3)  чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4)  чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5)  чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

 

Коментар:

Кожна стадія адміністративного провадження складається з окремих етапів, що є групи взаємопов'язаних дій. Кожний етап у свою чергу складається з ряду послідовно здійснюваних конкретних дій. Підготовка справи до розгляду є першим етапом стадії розгляду справи. Від цього етапу залежить взагалі законність, справедливість, правильність подальшого розгляду справи. На цьому етапі вирішуються такі питання: 1) чи належить до компетенції цього органа розгляд цієї справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Підготовка до розгляду справи здійснюється особою, уповноваженою вирішувати цю справу, або особами, що займаються саме цією діяльністю відповідно до своєї професії. Такими особами є, наприклад, секретарі відповідних комісій або виконкомів сільської, селищної ради.

У випадку, коли розгляд цієї справи не належить до компетенції цього органа, він не має права його розглядати. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення надається у главі 17 КпАП.

Якщо при підготовці справи до розгляду будуть знайдені недоліки у протоколі, інших матеріалах справи, то такі документи надсилаються до органа, який порушив справу про адміністративне правопорушення.

Про час і місце розгляду справи повинно бути сповіщено осіб, які беруть участь у справі. Якщо підготовкою справи до розгляду займається секретар відповідної комісії або виконкому сільської, селищної ради, сповіщення осіб покладається на нього. Сповіщення передається правопорушнику під розписку, а у випадку, коли його не застали вдома, то кому-небудь із дорослих членів сім'ї або посадовій особі житлово-експлуатаційної організації, адміністрації за місцем роботи або за місцем навчання порушника. Законом передбачено випадки, коли присутність особи, яка притягається до відповідальності, при розгляді справи є обов'язковою (ст. 268 КпАП). Тоді здійснюється привід такої особи. Усім іншим особам, що беруть участь у справі, сповіщення висилаються. Якщо справа розглядається колегіальним органом, то час і місце розгляду справи визначається його головою, про що потім сповіщаються інші члени органа та зазначені особи.

Вирішується питання і про достатність і наявність додаткових матеріалів, що допомагають при розгляді справи для правильного її вирішення. Якщо будуть встановлені обставини, які виключають провадження по справі, то справа не повинна розглядатися. Однак є деякі нюанси. Так, якщо підготовкою справи до розгляду займається особа одноособово, а розгляд буде колегіальним, то ця особа не вправі припинити розгляд справи. Питання про припинення провадження у справі повинно бути прийнято засіданням колегіального органу. Якщо ж підготовку до розгляду справи здійснює особа, що розглядає справу одноособово, то вона має право на цьому етапі припинити провадження у справі. Таким само чином вирішуються і питання щодо клопотань особи, яка притягається до відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.