Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

 

Коментар:

Виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей здійснюється органами, уповноваженими на те законодавством - дивись коментар до ст. 313 КпАП. Строк виконання постанови загальний, регулюється главою 25 КпАП.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави.

Згідно зі ст. 29 КпАП рішення щодо конфіскації предмета приймає суд. Постанова оголошується негайно після розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови висилається, то про це робиться відповідна відмітка у справі. До того ж постанова вважається врученою, незалежно від того чи отримав порушник постанову (у випадку, якщо його не було на зазначеному їм місці проживання, чи він неправильно його зазначив). З моменту винесення постанови починає відраховуватися строк її виконання.

Залежно від того, який предмет було конфісковано, він реалізується (наприклад, товар, що був вилучений при розгляді справи щодо торгівлі з рук у невстановлених місцях), переробляється (сільськогосподарська продукція, що містить хімічні засоби понад гранично допустимі рівні концентрації, якщо можливо використати її для інших цілей), передається в тваринницьке господарство (при порушені порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу у разі конфіскації цих об'єктів), а в деяких випадках знищується (наприклад, алкогольні напої чи тютюнові вироби, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка) або з підробленими чи фальшивими марками акцизного збору).

Детальний розгляд реалізації конфіскованих предметів, грошей - див. коментар до ст. 315 КпАП.

Конфіскація алкогольних та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка у фізичних осіб здійснюється на підставі Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» та ст. 1645 КпАП.

Конфіскація небезпечних для здоров'я харчових продуктів, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів регулюється також Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.