Авторський колектив коментарю до Кодексу законів про працю України

1.

РОТАНЬ
Володимир Гаврилович

- доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Таврійського національного університету

2.

ЗУБ
Ігор Володимирович

- кандидат юридичних наук, завідувач відділом розвитку цивільного та господарського законодавства та підприємництва Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України