Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки

Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, встановлює для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, переваги і пільги. Вони можуть стосуватися соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов та ін.), а також просування по роботі.

2. Проте розуміти ст. 145 КЗпП як таку, що формулює норму прямої дії, з якої безпосередньо за наявності відповідного юридичного факту випливає суб'єктивне право працівника на пільги і переваги, навряд чи можливо. По-перше, не так легко визначається суб'єкт, якому надаються пільги і переваги, що розглядаються. Такими, що успішно і сумлінно виконують свої обов'язки, можуть вважатися всі працівники, які не мають дисциплінарних стягнень. Законодавець не вважав за можливе конкретніше визначити суб'єкта хоча б шляхом визнання права на переваги і пільги за особами, які більш успішно і сумлінно порівняно з іншими працівниками виконують свої трудові обов'язки. По-друге, при вирішенні питання про працівника, якому надається відповідний вид обслуговування, все-таки слід насамперед керуватися критерієм потреби.

3. Навряд чи можливе задоволення органом по розгляду трудових спорів вимоги про надання пільг і переваг лише на підставі ст. 145 КЗпП (якщо право на їх одержання не передбачено більш конкретними правилами).