Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах

У разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається лише тоді, коли скасоване рішення грунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.

З цих же підстав допускається стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору.

Коментар:

1. Кодекс законів про працю послідовно проводить лінію на недопустимість поворотного стягнення виплачених власником працівникові грошових сум. Одним із проявів цієї лінії є правила, викладені в статті, що коментується.

Якщо суд рішенням по трудовому спору стягнув з власника (підприємства, установи, організації) грошову суму на користь працівника і це рішення виконано, поворот виконання за умови скасування рішення суду допускається лише в тому випадку, коли скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених працівником (позивачем) суду неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.

2. У тих же випадках допускається поворот виконання (поворотне стягнення з працівника виплачених йому грошових сум) рішень комісій по трудових спорах.