Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями

Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їм про вжиті заходи.

Коментар:

1. Конституція України визнає за громадянами право брати участь в управлінні державними справами, але прямо не надає права працівникам брати участь в управлінні підприємством, установами, організаціями. І все-таки стаття, що коментується, не є єдиною, яка закріплює право працівників на участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Таких норм багато в Кодексі законів про працю, інших законах, присвячених регулюванню трудових відносин, у Господарському кодексі (ст. 65, 69), Законі СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" та в інших законодавчих актах.

2. Порядок розгляду пропозицій щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, пропозицій з питань соціально-культурного і побутового обслуговування регулюється Законом "Про звернення громадян".