Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
 

державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління; { Абзац другий частини першої статті 89 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України ( 976-2009-п ).