Стаття 23. База оподаткування

23.1. Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування.

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.

23.2. База оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо.

23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об'єкт оподаткування може утворювати кілька баз оподаткування для різних податків.

23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартісна, фізична або інша характеристика певного об'єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.

 

Коментар:

 

1. В п. 23.1 коментованої статті міститься дефініція поняття "база оподаткування". Поняття "база оподаткування" та "об'єкт оподаткування" не є тотожними, вони відмінні за своїм змістом. Однак між ними існує прямий зв'язок. База оподаткування є вартісною, кількісною, фізичною чи іншою характеристикою об'єкта оподаткування у показниках, відносно яких встановлена ставка податку.

2. Вид об'єкта оподаткування (дохід, товар, майно тощо) впливає на вибір бази оподаткування. Вона встановлюється в ПК по кожному податку окремо. В кожному розділі ПК, присвяченому конкретному виду податку (збору), є норма, яка визначає базу оподаткування цього податку (збору). Наприклад, розділ IV "Податок на доходи фізичних осіб" містить ст. 164 "База оподаткування", а розділ V "Податок на додану вартість" включає кілька статей щодо бази оподаткування. Це пов'язано з тим, що законодавець в ст. 185 ПК називає кілька об'єктів оподаткування ПДВ і по кожному з них визначає окремо базу оподаткування (ст. ст. 188 - 192 ПК).

3. База оподаткування є важливим елементом оподаткування; 1) відносно якого застосовується ставка податку; 2) який застосовується для визначення розміру податкового зобов'язання.

Відповідно до ст. 7 ПК база оподаткування є обов'язковим елементом податку. Визначення цього елементу є обов'язковою умовою при встановленні конкретного виду податку. За його відсутності податок не може вважатись законно встановленим.