Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти

245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний

873,38

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

349,57

Завислі речовини

25,05

Нафтопродукти

5137,9

Нітрати

75,14

Нітрити

4289,57

Сульфати

25,05

Фосфати

698,05

Хлориди

25,05

 

245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

91511,94

Понад 0,001 - 0,1 (включно)

66350,59

Понад 0,1 - 1 (включно)

11438,86

Понад 1 - 10 (включно)

1164,14

Понад 10

233,05

 

245.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 цієї статті.

245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 і 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.

 

Коментар:

 

За правовою природою гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (далі - ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (далі - ОБРВ) є санітарними норами. Затверджуються вони на підставі Закону України "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення". Повноваженнями щодо затвердження цих норм наділений головний державний санітарний лікар України (п. "а" ч. 1 ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"), який за посадою є першим заступником Міністра охорони здоров'я України (ч. 1 ст. 32 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", пп. 3 п. 15 Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.99 N 1109).

Значну частину ГДК та ОБРВ складають санітарні правила, видані за часів існування СРСР. Ці норми продовжують діяти до їх заміни новими (ст. 3 Закону України "Про правонаступництво України" від 12.09.91 N 1543-XII1; Постанова Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12.09.91 N 15452; Постанова Головного державного санітарного лікаря України "Про порядок дії на території України нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 09.03.95 N 01/035).

____________
1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N 46. - Ст. 617.

2 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N 46. - Ст. 621.

Прикладами ГДК та ОБРВ, затверджених органами влади СРСР, можуть слугувати Гранично допустимі концентрації та орієнтовні допустимі рівні шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування, Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування, затверджені заступником Міністра охорони здоров'я СРСР, Головним санітарним лікарем СРСР 04.07.88. Прикладом ГДК та ОБРВ, затверджених за часів незалежності України, може служити наказ МОЗ "Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ" від 21.11.97 N 336.

У коментованому пункті поряд з ГДК вжито термін "орієнтовно-безпечний рівень впливу". Використання його в чинному законодавстві здійснюється у спосіб, який дозволяє розглядати його виключно як обов'язкову вимогу. Наприклад, відповідно до п. 8.2 Державних санітарних правил планування населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.96 N 173, "Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища в населених пунктах ... проводиться на підставі гігієнічних нормативів, затверджених у встановленому порядку: - для хімічних факторів - орієнтовні безпечні рівні впливу забруднюючих речовин ... ". Положення, які свідчать про обов'язковий характер ОБРВ, містяться також в п. 8.6 Державних санітарних правил планування населених пунктів.

Відповідно до п. 4 Розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ Кабінетові Міністрів України надано доручення щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з екологічного податку.