Стаття 251. Платники рентної плати

251.1. Платниками рентної плати є суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.

251.2. Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України.

 

Коментар:

 

Відповідно до п. 9.1.7 ст. 9 ПКУ рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України відноситься до загальнодержавних податків і зборів.

Згідно з коментованою статтею платниками рентної плати є суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про нафту і газ" магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу - технологічний комплекс - окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання нафти і газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територію України.

Згідно з п. 26 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" транспортування природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родових трубопроводами та їх розподіл підлягають ліцензуванню. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 1698 від 14.11.2000 р. "Про затвердження переліку органів ліцензування" органом ліцензування зазначених видів господарської діяльності є Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами затверджені постановою НКРЕ N 857 від 30.09.2005 р.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами затверджені постановою НКРЕ N 858 від 30.09.2005 р.

Постановою НКРЕ N 9 від 13.01.2010 р. затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами.

Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України.