Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором

315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу.

 

Коментар:

 

Об'єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному у звітному періоді таким категоріям споживачів:

населення;

бюджетні установи;

підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні;

інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби.

Вартість природного газу визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу.

Тарифи затверджені, зокрема, такими постановами НКРЕ: N 944 від 29.07.2010 р. "Про затвердження цін на природний газ для потреб релігійних організацій"; N 300 від 28.02.2011 р. "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання"; N 299 від 28.02.2011 "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів"; N 943 від 29.07.2010 "Про затвердження ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання"; N 813 від 13.07.2010 "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих"; N 812 від 13.07.2010 "Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру "Артек" і Українського дитячого центру "Молода гвардія".

Наказом Міністерства палива та енергетики України N 288 від 15.07.2010 р. затверджено Методику визначення обсягів природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії для населення в разі, якщо суб'єкти господарювання здійснюють постачання теплової енергії різним категоріям споживачів.