Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

1. Якщо річ, що належить одному з подружжя, плодоносить, дає приплід або дохід (дивіденди), він є власником цих плодів, приплоду або доходу (дивідендів).

Коментар:

1. Дана стаття є новелою СК України і закріплює положення, передбачене у ст. 189 ЦК України, про те, що продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом. Таким чином, зазначене загальне правило щодо правового режиму цих видів речей, який може бути змінений, наприклад, за домовленістю між подружжям у шлюбному договорі. Особливість даної норми СК України у порівнянні із наведеною ст. 189 ЦК України полягає у тому, що норми сімейного права, зокрема і в частині питань щодо реалізації права спільної та приватної власності подружжя, покликані враховувати і захищати інтереси не лише власника майна, а й інших осіб (другого з подружжя, дітей тощо). Тому не випадковим є неоднозначність сприйняття коментованої новели представниками сімейного права. Одні автори вважають, що положення ст. 58 СК України суперечить принципам сімейного права, оскільки все, що набуте у шлюбі є спільною сумісною власністю подружжя. Інші вважають, що продукція, плоди та доходи (дивіденди) від речі, що є об'єктом роздільної приватної власності одного із подружжя, не можна вважати доходом, одержаним у результаті праці у період шлюбу подружжя. Це результат уречевленої праці одного із подружжя чи інших осіб, затраченої не у зв'язку з перебуванням у шлюбі. Навряд чи можна однозначно пристати на лише одну із вказаних позицій. При вирішені цього питання слід враховувати особливості конкретної життєвої ситуації і визначати право власності на таке майно.

Відповідно до ст. 179 ЦК України річ - це предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю (ст. 189 ЦК України).

Плоди - це результат органічного розвитку самої речі (приплід тварин, майбутній урожай). Доходами є те, що приносить річ, перебуваючи в експлуатації та господарському обороті (орендна плата, дивіденди, плата за житло).

У коментованій статті законодавець вказав на такий вид доходу від речі, що належить одному з подружжя, як дивіденд. Під дивідендом розуміють частину чистого прибутку акціонерних товариств, яка щороку розподіляється між акціонерами у вигляді доходу на придбані акції.