Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя

1. За заявою подружжя або позовом одного з них суд може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно.

2. Режим окремого проживання припиняється у разі поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя.

Коментар:

У коментованій статті закріплено можливість подружжя клопотати про встановлення режиму окремого проживання. Режим окремого проживання подружжя є окремим інститутом сімейного права. Встановлення такого режиму можливо тільки у чітко зазначених випадках. Так, режим окремого проживання подружжя або сепарація може бути встановлено рішенням суду як за письмовою заявою подружжя, (мається на увазі спільне волевиявлення подружжя на встановлення сепарації) так і за рішенням суду за позовом одного із подружжя. Якщо подружжя дійшло спільної згоди щодо встановлення режиму окремого проживання через неможливість спільного проживання (що досить часто трапляється в сучасним економічних умовах) або через небажання спільно проживати, суд своїм рішенням встановлює сепарацію.

З моменту встановлення режиму окремого проживання подружжя настають наслідки передбачені ст. 120 СК (дивись коментар до ст. 120 СК).

Особливістю регулювання СК відносин подружжя при встановленні та припиненні режиму окремого проживання подружжя є те, що режим сепарації встановлюється за рішенням суду, а поновлюватися може без судового розгляду і винесення відповідного рішення (у разі поновлення сімейних відносин за згодою подружжя) або за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя. Проблемним моментом є саме момент припинення режиму сепарації без судового рішення за згодою подружжя. Оскільки визначити у разі автоматичного припинення режиму з якого часу подружжя припинили встановлений судовим рішенням режим досить складно. У випадку, коли є спір про поділ спільно набутого майна, визначити об'єм цього майна буде складно оскільки один з подружжя може наполягати на припиненні режиму інший на збережені режиму до самого моменту поділу. Така сама ситуація можлива при визначенні походження дитини. У випадку, коли один з подружжя помер і виникає питання про спадок так само проблематично буде визначити припинення або збереження режиму сепарації.