Стаття 145. Визначення прізвища дитини

1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.

2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Коментар:

1. Сімейне право - це така галузь права, де найбільш яскраво проявляються народні традиції та звичаї. Відповідно до української національної традиції прізвище дитини, за умови, що її батьки не мають спільного прізвища, визначаються за прізвищем батька. Хоча за писаним правом, зокрема, ст. 145 СК дитині може бути надано прізвище як батька, так і матері. Ця норма є втіленням проголошеного принципу ґендерної рівності. Було б порушенням принципу рівності жінки і чоловіка у шлюбі, якщо прізвище дитини імперативно визначалося б прізвищем батька.

Хоча слід констатувати, що на практиці дитина отримує прізвище матері, а не батька вкрай рідко.

2. Згідно ч. 2 коментованої статті батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. Тут закріплений мирний спосіб вирішення можливого конфлікту з приводу прізвища дитини, батьки якої мають різні прізвища.