Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

1. Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім'ї та дітей, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття визначає розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо обліку осіб, які бажають усиновити дитину. Критерієм такого розмежування виступає громадянство осіб, які бажають усиновити дитину. Так, у випадку, якщо особа, яка бажає усиновити дитину, належить до громадянства України, то такий облік ведеться органами державної влади та місцевого самоврядування, на які покладається функція ведення справ щодо опіки та піклування.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей. Ведення банку даних про сім'ї потенційних усиновителів покладається на відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (ст. 14 цього ж Закону).

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини проводить облік осіб, які бажають усиновити дитину, незалежно від громадянства та його наявності. Але при цьому облік іноземних громадян та осіб без громадянства належить до компетенції тільки Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

2. Згідно із Порядком ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. N 1377, громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання, а ті, що проживають за межами України, - до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

До заяви додаються такі документи: довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку; копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за встановленою формою; нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання. Іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України і проживає на її території, звертаються з письмовою заявою до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Для іноземців встановлюється додатковий перелік документів, який обумовлений особливостями міждержавного усиновлення.

3. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі. За бажанням заявників їм видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, будь-якої служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, де заявникам роз'яснюються умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку з усиновленням.

4. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом 20 робочих днів розглядає заяву громадян України, що проживають за її межами, та іноземців. У разі прийняття позитивного рішення ставить їх на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі. Дата приїзду кандидатів в усиновлювачі для ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені, погоджується із Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається обґрунтована відповідь у письмовій формі разом з поданими ним документами.

Міністерство молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, служба у справах дітей та Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надають кандидатам в усиновлювачі - громадянам України інформацію про дітей, які перебувають на первинному, регіональному та централізованому обліку, і видають направлення до відповідного дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надає іноземцям - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, яка перебуває на централізованому обліку більше року, якщо інше не передбачено законодавством, та видає направлення до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується Державним департамент з усиновлення та захисту прав дитини. Строк дії направлення - 10 робочих днів з дня видачі.

Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку у разі: усиновлення дитини; закінчення строку дії документів стосовно усиновлення; подання кандидатом в усиновлювачі відповідної письмової заяви тощо (п. 26 Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. N 1377).

5. У деяких випадках попередня постановка на облік громадян як кандидатів на усиновлення не вимагається. Це стосується осіб, які бажають усиновити конкретну дитину (наприклад, пасинка, падчерку, внука та ін.), коли питання про усиновлення буде вирішене з урахуванням взаємовідносин, які склалися між претендентами в усиновлювачі та дитиною, яка усиновляється. Зрозуміло, що у таких випадках попередня постановка на облік як кандидата в усиновлювачі просто не потрібна, а її наявність чи відсутність не може мати жодного значення для подальшого прийняття рішення про усиновлення.

Інша справа, коли мова йде про осіб, які бажають стати усиновлювачами дітей, котрі залишились без батьківського піклування і є для цих осіб сторонніми людьми, і не висувають вимог щодо усиновлення конкретної дитини. У цьому разі реєстрація громадян як кандидатів в усиновлювачі необхідна, після неї і буде здійснюватися добір дитини для усиновлення.