Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:

1) на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;

2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;

3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;

4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

2. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів України, а також права власності дитини на ці виплати.

Коментар:

1. У статті 247 СК закріплені права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Звичайно, передбачити в одній нормі всі гарантовані державою права дитини, яка знаходиться під опікою, піклуванням неможливо. Законодавець чітко регламентує лише ті права дитини, які є найважливішими. Так, п. 1 ч. 1 ст. 247 СК встановлює право дитини на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку так само, як і право дитини на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності. Ці права прямо відповідають обов'язку опікуна або піклувальника, закріпленого в ч. 1 ст. 249 СК.

Щодо інших прав, які закріплені в ч. 1 ст. 247 СК, то вони відповідають обов'язкам відповідних служб та органів, на які покладено функції по забезпеченню дитині гідних умов проживання та виховання. Так, наприклад право дитини на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування, та право на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника відповідає обов'язку органу опіки та піклування та інших уповноважених органів (див. коментар до ст. 246 СК та 56 ЦК).

2. У частині другій коментованої статті закріплено норму, яка гарантує дитині майнові права. Частина друга визначає, що після встановлення опіки або піклування дитина зберігає права на призначені аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

У п. 4.9 Правил опіки та піклування зазначено, що суми, які належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги чи аліментів, інших поточних надходжень або прибутків від належного їм майна, переходять у розпорядження опікуна і витрачаються на утримання підопічних.

Піклувальник має право одержувати зазначені в пункті 4.9 цих Правил суми і витрачати їх на утримання осіб, що перебувають під піклуванням, якщо цього вимагають інтереси зазначених осіб. Однак, зарплатою, стипендією, винагородою, одержаними у результаті здійснення своїх авторських та винахідницьких прав, неповнолітні у віці від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років розпоряджаються самостійно.