Стаття 411. Безстроковість дії дозволів

1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 - 6 статті 404 цього Кодексу, діють безстроково.