Стаття 549. Митні організації

1. З метою забезпечення діяльності митних органів в митній службі України можуть створюватися митні організації.

2. Митні організації є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатки із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положень (статутів), які затверджуються в порядку, встановленому законодавством.

3. Керівники митних організацій призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, в порядку, визначеному законодавством.

4. Створення, реорганізація та ліквідація митних організацій здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.06.2012 р. N 4915-VI)