Стаття 589. Гарантії охорони праці посадових осіб та інших працівників митної служби України

1. Держава відповідно до законодавства гарантує забезпечення прав посадових осіб та інших працівників митної служби України на охорону праці під час виконання ними своїх службових (трудових) обов'язків, на проходження медичних оглядів, а також на пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах.