Стаття 268. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

1. Ввезення на територію України чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ввезення на територію України чи транзит через її територію речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, - караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Коментар:

1. Об'єктом даного злочину є безпека поводження з відходами і вторинною сировиною. Неконтрольоване розповсюдження таких предметів загрозливе для життя та здоров'я людей, природного середовища, матеріальних цінностей - тобто, воно порушує громадську безпеку.

2. Предметом злочину є: 1) відходи; 2) вторинна сировина (ч. 1 ст. 268); 3) речовини або матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення на територію України (ч. 2 ст. 268).

Поняттям відходів охоплюються будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються у процесі діяльності людини і в подальшому не використовуються за місцем утворення чи виявлення і яких власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. При цьому радіоактивними відходами вважаються матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умов, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.

Вторинна сировина - це залишки виробництва та побуту (вже використана сировина, тара, відпрацьовані матеріали), які придатні для переробки і використовуються повторно.

Речовини або матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, - це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини, та які потребують спеціальних методів поводження з ними. До них, зокрема, належать, непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати, свиняча гноївка (фекалії), каналізаційний мул, азбест (пил та волокна).

3. Об'єктивна сторона злочину включає в себе вчинення таких альтернативних дій:

1) ввезення на територію України без належного дозволу відходів або вторинної сировини;

2) їх транзит через територію України без належного дозволу (ч. 1 ст. 268);

3) ввезення на територію України речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення;

4) транзит через територію України зазначених речовин або матеріалів (ч. 2 ст. 267).

Під ввезенням на територію України без належного дозволу відходів або вторинної сировини розуміється фактичне переміщення відходів чи вторинної сировини через митний кордон України на її територію.

Транзит через територію України без належного дозволу відходів або вторинної сировини - це переміщення відходів чи вторинної сировини під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту на митному кордоні України.

Ввезення або транзит відходів чи вторинної сировини без належного дозволу має місце тоді, коли: дозвіл відсутній взагалі; дозвіл виданий неуповноваженим на те органом; порушені умови щодо кількості, видів, упаковки тощо відходів чи вторинної сировини; не дотримані вимоги щодо строків, місця ввезення, маршруту транзитного перевезення.

Можливості надання дозволу на ввезення на територію України чи транзит через її територію речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, законодавство України не передбачає.

4. Суб'єкт злочину загальний.

5. Суб'єктивна сторона характеризується умислом або необережністю.

* * *

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30 червня 1995 р.

Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 р.

Порядок видачі дозволів на ввезення або транзит відходів чи вторинної сировини. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням" N 1016 від 12 вересня 1997 р.

Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1360 від 31 серпня 1998 р.