Стаття 298(1). Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду

1. Умисне знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі дії, вчинені щодо унікальних документів Національного архівного фонду, - караються позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Коментар:

1. Безпосереднім об'єктом злочину є моральні засади суспільства в частині ставлення до історичної спадщини, уречевленої в Національному архівному фонді. Національним архівним фондом є сукупність архівних документів, що відображають історію матеріального і духовного життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

2. Предметом злочину є: 1) документи Національного архівного фонду (ч. 1 ст. 2981); 2) унікальні документи Національного архівного фонду (ч. 2 ст. 2981).

Документ Національного архівного фонду - це архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який підлягає державному обліку і зберіганню. Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення з нього документів здійснюється на підставі експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців. Предметом аналізованого злочину виступають як архівні документи, що вже зареєстровані як складова Національного архівного фонду, так і ті, що будуть до нього внесені згодом відповідно до експертного висновку. Проте у будь-якому випадку передумовою віднесення тих чи інших речей до документів Національного архівного фонду є проведення їх експертизи та наявність відповідного експертного висновку.

Предметами цього злочину можуть бути документи у будь-якій речовій формі - письмові друковані та рукописні, фото-, кіно-, відео-, аудіоматеріали тощо.

Унікальний документ Національного архівного фонду - такий, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його внесення у всесвітню культурну спадщину. Унікальні документи - це зазвичай ті, що існують в єдиному екземплярі, наявна у них інформація не може бути підтверджена іншими джерелами, а сама інформація становить особливу історичну чи іншу культурну цінність.

Унікальність документа має також бути встановлена відповідними фахівцями на момент прийняття рішення про внесення його до Національного архівного фонду або вже в процесі архівного зберігання документа він може бути переведений з категорії звичайних документів до унікальних. Унікальні документи Національного архівного фонду вносяться до Державного реєстру національного культурного надбання.

3. Об'єктивна сторона злочину полягає у знищенні, пошкодженні або приховуванні документів чи унікальних документів Національного архівного фонду.

Знищення документа - це приведення його до такого стану, коли він перестає існувати як архівний документ і не піддається відновленню, повністю втрачається його історична чи інша культурна цінність як достовірного носія інформації.

Пошкодження документа - це внесення до нього змін, які зменшують його цінність, але документ може бути тією чи іншою мірою відновлено.

Приховування документа - це дії, внаслідок яких документ або вилучається з архівного зберігання і державного обліку, внаслідок чого користувачі позбавляються можливості реалізувати своє право на доступ до нього. У результаті приховування відповідні документи та наявна у них інформація не потрапляють в обіг, залишаються невідомими для зацікавлених осіб та установ, не відіграють своєї культурної ролі.

Незаконна передача документів Національного архівного фонду іншій особі, порушення порядку доступу до цих документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану тягнуть адміністративну відповідальність за ст. 921 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

4. Суб'єкт злочину, передбаченого частинами 1 та 2 ст. 2981, загальний.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом. Інтелектуальна ознака умислу включає усвідомлення особою того, що відповідний предмет становить собою документ чи унікальний документ Національного архівного фонду України.

Вчинені через необережність (недбалість) псування, незаконне знищення, приховування документів Національного архівного фонду тягнуть адміністративну відповідальність за ст. 921 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

6. Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його службовою особою з використанням службового становища (див. ст. 364 та коментар до неї).

* * * 

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" в редакції Закону від 13 грудня 2001 р.

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1004 від 8 серпня 2007 р.

Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права. Затверджений наказом Державного комітету архівів України N 113 від 30 липня 2007 р.

Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних. Затверджена наказом Державного комітету архівів України N 34 від 19 лютого 2008 р.