Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до них

Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

Коментар:

1. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок здійснення польотів та підготовки до них, а також порядок експлуатації військових повітряних апаратів. Його додатковим обов'язковим об'єктом є життя та здоров'я особи або власність.

2. З об'єктивної сторони злочин характеризується суспільно небезпечним діянням (діями або бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками у вигляді катастрофи або інших тяжких наслідків, причинним зв'язком між зазначеними діянням та наслідками і може виражатися у порушенні правил: 1) польотів; 2) підготовки до польотів; 3) експлуатації повітряних апаратів.

Повітряний апарат - це повітряне судно (літальний апарат), що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатне маневрувати в тривимірному просторі. До військових повітряних апаратів належать літаки, у т. ч. безпілотні, гелікоптери, планери, аеростати тощо, які належать Збройним Силам України, Державній прикордонній службі України, іншим військовим формуванням України та зареєстровані у реєстрі державних повітряних суден.

Порушення правил польотів може полягати в порушенні правил пілотування (ухилення від заданого ешелону польоту, порушення встановлених норм і схем набору висоти, виходу із зони аеродрому, зниження чи заходу на посадку), проведення різних повітряних операцій (десантування, бомбардування, будування інженерних споруд за допомогою вертольотів тощо) або інших правил польотів (взяття на борт судна пасажирів у кількості, яка перебільшує встановлені нормативи, політ з виключеним радіозв'язком, несанкціоноване світлове чи інше електромагнітне випромінювання, вліт без дозволу в заборонені зони, передача управління літальним апаратом сторонній особі, політ літерного рейсу гелікоптером за правилами візуальних польотів у гірській місцевості вночі) тощо.

Порушення правил підготовки до польотів полягає у недоброякісному плановому або неплановому ремонті й технічному обслуговуванні повітряних апаратів, тобто в ремонті (технічному обслуговуванні) з відступом від стандартів, норм і правил, які визначають технологію їхнього проведення (наприклад, залишення тих вад, які треба було усунути, встановлення зіпсованих деталей). Порушенням зазначених правил є і випуск повітряного апарата в політ з незавершеним технічним обслуговуванням, заправка його некондиційним пальним чи спеціальними рідинами, неврахування стану ресурсів та строків служби повітряного судна і його комплектуючих, допуск до польоту з порушенням передпольотного відпочинку чи нормативів робочого часу, вимог щодо медичного огляду або недоброякісні ремонт і утримання аеродромів, засобів сигналізації, зв'язку тощо.

Порушення правил експлуатації повітряних апаратів може виразитись в експлуатації несправних повітряних суден або таких, що не зареєстровані та не мають посвідчення про придатність до польотів (або особливого посвідчення про придатність до польотів, яке видається для перельоту до місця ремонту після пошкодження, яке спричинило часткову втрату придатності до польотів), використанні повітряних суден не за призначенням, неправильному розміщенні вантажу на борту повітряного апарата і т. ін.

Повністю охоплюється ст. 416 і не потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 269 незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин, що спричинило тяжкі наслідки, якщо воно вчинене членом екіпажу літака. Проте відповідальність за зазначені дії за відсутності таких наслідків, у т. ч. для членів екіпажу, настає за ч. 1 ст. 269.

Взагалі ж порушення правил польотів, підготовки до них і експлуатації повітряних апаратів передбачає порушення встановленого порядку організації, виконання і забезпечення польотів, здійснення нагляду і контролю за їхньою безпекою, забезпечення безпеки польотів, їхню профілактику тощо. Правила польотів та підготовки до них, експлуатації повітряних апаратів установлено в актах міжнародного і внутрішнього права, зокрема в актах Комітету з використання повітряного простору України, порадниках з інженерно-авіаційного забезпечення та штурманській службі Збройних Сил України.

Зазначені правила можуть бути порушені під час як бойової підготовки, так і виконання випробувальних, демонстраційних, спеціальних польотів чи підготовки до них, участі у виставках і змаганнях тощо.

У разі порушення не правил польотів, а правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються у будівництві за допомогою гелікоптерів, винна особа несе відповідальність за ст. 272, а за певних обставин - за ст. 425.

Якщо порушення правил польотів військових повітряних апаратів були поєднані з порушенням правил міжнародних польотів, то за вчинені порушення правил міжнародних польотів, які не потягли наслідків, передбачених ст. 416, члени екіпажу військового повітряного судна несуть відповідальність за ст. 334. Якщо порушення правил польотів екіпажем військового повітряного апарата полягали у вльоті в Україну, вильоті із України без відповідного дозволу, а так само у недодержанні зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів і потягли наслідки, передбачені ст. 416, вони кваліфікуються за цією статтею.

Відхилення за межі повітряних трас у випадках обходу небезпечних явищ погоди, вимушена посадка в аварійних та інших ситуаціях, які загрожують безпеці польоту, та інші подібні діяння мають розглядатися з урахуванням положень статей 39 і 42.

Військовослужбовці, які вчинили порушення правил польотів військових повітряних апаратів після їхнього угону, несуть відповідальність за сукупністю злочинів, передбачених статтями 278 і 416.

Не є порушенням правил польотів і кваліфікуються за ст. 282 такі діяння, як пуск ракет, проведення всіх видів стрільби, у т. ч. з метою впливу на гідрометеорологічні процеси, проведення вибухових робіт у повітрі, проведення іншої діяльності у повітряному просторі України (запуск і посадка космічних об'єктів, повітряних куль, зондів, навчальне бомбардування, десантування тощо).

Під катастрофою у ст. 416 слід розуміти зруйнування або пошкодження військового повітряного судна, яке було поєднане з загибеллю хоча б однієї особи із числа членів екіпажу або інших осіб.

До інших тяжких наслідків треба відносити аварію - суттєве пошкодження повітряного апарата чи його серйозну поломку, зруйнування чи суттєве пошкодження інших об'єктів (будинків, споруд, аеродрому чи інших шляхів сполучення), заподіяння великої матеріальної шкоди, заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень, зрив виконання бойового завдання тощо.

3. Суб'єктом злочину можуть бути військовослужбовці - члени екіпажу військового повітряного судна (командир судна, штурман, бортінженер тощо), а також інші особи, на яких відповідними нормативно-правовими актами покладені обов'язки по забезпеченню правил польотів чи підготовки до них (керівник польотів, технік літака, механік, диспетчер тощо), - як військовослужбовці, так і військовозобов'язані під час проходження зборів.

Суб'єктом цього злочину можуть бути й інші особи, наприклад, заступник командувача Військово-Повітряних Сил України з озброєння - начальник озброєння Військово-Повітряних Сил України (або його перший заступник), якщо він, скажімо, підписав посвідчення про придатність до польотів повітряного судна, яке завідомо для нього придатним для польотів не є.

4. З суб'єктивної сторони злочин характеризується умислом або необережністю до діяння, необережністю до наслідків.

* * * 

Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. СРСР приєднався до Конвенції 14 листопада 1970 р.

Гельсінський договір з відкритого неба від 24 березня 1992 р. Ратифікований Україною 2 березня 2000 р.

Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1281 від 19 липня 1999 р.

Положення про використання повітряного простору України. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 401 від 29 березня 2002 р.

Порядок підготовки і проведення за участю особового складу з використанням озброєння і військової техніки Збройних Сил потенційно небезпечних заходів у присутності цивільного населення. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 378 від 26 березня 2003 р.

Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України. Затверджене наказом Міністерства оборони України N 435 від 2 грудня 1998 р.

Положення про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів. Затверджене наказом Міністерства оборони України N 435 від 2 грудня 1998 р.

Інструкція про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України. Затверджена наказом Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України N 50/18 від 27 січня 2003 р.

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України "Про введення в дію системи вертикального ешелонування IKAO" N 441/241 від 13 липня 2001 р.

Положення про повітряні перевезення авіацією Збройних Сил України. Затверджене наказом Міністерства оборони України N 66 від 27 лютого 2004 р.