Стаття 40. Технологічні нормативи використання води

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються технологічні нормативи використання води, а саме:

поточні технологічні нормативи використання води - для існуючого рівня технологій;

перспективні технологічні нормативи використання води - з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.

Технологічні нормативи використання води розробляються та затверджуються відповідними міністерствами і відомствами за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Коментар:

До частини першої. Розроблення та впровадження технологічних нормативів використання води здійснюється відповідно до затверджених методик (див., наприклад, накази Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 N 205 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води", від 14.05.2008 N 126 "Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями", які розроблені на виконання коментованої норми та ст. 29 ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання").

До частини другої. Прикладами розроблених та затверджених технологічних нормативів можуть бути Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 17.02.2004 N 33, Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води ВАТ "АК "Київводоканал", затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 07.06.2004 р. N 984, тощо.