Стаття 46. Види водокористування

Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне.

Коментар:

Поділ водокористування на загальне та спеціальне є деталізацією поділу права природокористування на загальне та спеціальне (ст. 38 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища").

Необхідність розмежування цих видів водокористування обумовлюється відмінностями у їх правому режимі. Основою для розмежування цих видів водокористування можуть слугувати положення ст. ст. 47 - 49 та інші статті ВК. Нормативно-правовим актом, який може бути використаним для конкретизації положень ст. ст. 46 - 49 ВК у питанні віднесення того чи іншого виду водокористування до загального чи спеціального, є Перелік видів спеціального водокористування, затверджений Міністерством Меліорації та водного господарства СРСР 10.08.77103, який повинен застосовуватися з урахуванням положення ст. 49 та інших ВК (докладніше див. коментар до ст. 48 ВК).

Істотність питання про критерій розмежування цих видів користування полягає в тому, що знання про суть цього критерію може стати базою для вирішення питання про віднесення того чи іншого виду водокористування до спеціального чи загального, у разі, коли законодавець не встановлює чітких критеріїв їх розмежування.

В юридичній літературі в основу розмежування цих видів водокористування покладено істотність їх впливу на водні ресурси, що може призвести до негативних змін у навколишньому середовищі; порушення порядку комплексного використання водних ресурсів; заподіяти шкоду іншим водокористувачам104.

Комплексний критерій для розмежування цих видів водокористування було запропоновано Н. Р. Кобецькою105. На наш погляд, і необхідність отримання спеціального дозволу для здійснення права спеціального водокористування, і оплатний його характер - все це наслідки віднесення того чи іншого виду водокористування до спеціального, однак на їх основі не можна вирішити питання про віднесення виду водокористування до спеціального чи загального.

Слід зазначити, що, окрім загального та спеціального водокористування, доктринально виділяється також третій вид - т. зв. неспеціальне водокористування. Підставою для його виділення є положення ч. 3 ст. 48 ВК - див. коментар.