Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування

Право юридичних та фізичних осіб на спеціальне водокористування припиняється у разі:

1) якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні;

2) закінчення строку спеціального водокористування;

3) ліквідації підприємств, установ чи організацій;

4) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

5) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

6) порушення умов спеціального водокористування та охорони вод;

7) виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;

8) систематичного невнесення збору в строки, визначені законодавством.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші підстави для припинення права спеціального водокористування.

Коментар:

До частини першої. Щодо порядку припинення права спеціального водокористування за наявності підстав, зазначених у коментованій нормі, див. ч. 1 ст. 56 ВК.

Визнання водного об'єкта таким, що має "особливе значення" чи "цінність" (п. 5), відбувається у процедурі оголошення відповідної території об'єктом природно-заповідного фонду, культурної спадщини чи курортом (див. коментар до ст. ст. 62, 63, 64 ВК).

Щодо умов спеціального водокористування та охорони вод (п. 6) див. ст. 48 - 49, Розділ IV "Охорона вод" ВК.

При оцінці того, яка саме "необхідність першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення" (п. 7) може бути підставою для припинення права водокористування, слід керуватися принципами управлінської діяльності, закріпленими у ч. 3 ст. 2 КАС України.

"Систематичність" невнесення збору (п. 8) розглядається наступним чином. Кожен день прострочення збору вважається невнесенням суми збору. Систематичним вважається невнесення або внесення в неповному обсязі збору за спеціальне використання водних ресурсів протягом шести місяців. Саме таке порушення дає органу, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, право скасувати його (п. 3.6 Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затвердженої наказом Мінфіну, ДПА, Мінекономіки, Мінекобезпеки від 01.10.99 N 231/539/118/219; абзац 5 листа ДПА "Про затвердження Порядку видачі та погодження дозволів на спеціальне водокористування" від 29.03.2002 N 5347/7/18-2217).

До частини другої. Положення коментованої норми слід розуміти звужено. "Інші" підстави для припинення права водокористування, з урахуванням правила абзацу 6 ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ("виключно законами України має бути встановлено вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру"), можуть бути встановлені лише законом. Такий закон на сьогодні відсутній.