Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

Водокористувачам відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, за винятком випадків, коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням. 

Порядок відшкодування таких збитків водокористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

До частини першої. Стаття 1166 ЦК встановлює загальні засади відшкодування шкоди. За загальним правилом відшкодуванню підлягає лише шкода, заподіяна в результаті протиправних діянь. Разом з тим, ч. 4 ст. 1166 ЦК встановлено виняток з цього правила, за яким шкода, заподіяна правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Таким законом і є ВК, зокрема, його ч. 1 ст. 57.

Відповідно до коментованої норми, шкода, заподіяна припиненням права спеціального водокористування за клопотанням водокористувача (п. 1 ч. 1 ст. 55 ВК) або "з його вини" (п. 6 ч. 1 ст. 55 ВК), не відшкодовується.

До частини другої. Цією частиною вирішення питання про порядок відшкодування шкоди віднесено до відання КМ України, який своєю постановою від 14.08.96 N 966 затвердив Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування. Проте аналіз положень Порядку свідчить, що ним не вноситься нічого нового у правове регулювання відносин з відшкодування шкоди. Відсилка до спеціальної методики для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної припинення чи зміною умов водокористування (п. 6 зазначеного Порядку), поки спрямовує "в нікуди" - на сьогодні методика відсутня.

Вищевикладене спонукає до висновку про необхідність відшкодування шкоди, передбаченої ч. 1 ст. 57 ВК, за загальними правилами ст. 1166 ЦК.