Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях

Користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях здійснюється в порядку загального та спеціального водокористування.

Місця користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях встановлюються відповідними Радами у порядку, встановленому законодавством.

Користування водними об'єктами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях у порядку загального водокористування може бути заборонено або обмежено відповідно до статті 45 цього Кодексу.

Коментар:

До частини першої. Щодо поняття та режиму здійснення загального та спеціального водокористування див. главу 10 ВК.

До частини другої. Положення коментованої частини кореспондують ч. 2 ст. 47 ВК. "Місця користування" водами визначаються місцевими радами шляхом встановлення заборон на здійснення водокористування у певних місцях. Якщо заборони не встановлено, користування водами для потреб, вказаних у коментованій нормі, у певному місці слід вважати дозволеним.

При цьому коментована норма передбачає призначення за рішеннями місцевих рад певних територій спеціально для здійснення видів водокористування, згаданих у коментованій частині.

До частини третьої. Щодо заборони та обмеження права загального водокористування див. ст. ст. 45, 54 ВК.