Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні об'єкти

У разі перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) чи припинено в порядку, встановленому законодавством.

Коментар:

Щодо підстав застосування та природи санкцій, передбачених коментованою нормою, див. коментар до п. 13 ст. 8 ВК.

Повноваження щодо застосування санкцій надані різним органам. Наприклад, Верховна Рада Автономної республіки Крим, обласні ради обмежують або зупиняють (тимчасово) діяльність підприємств, установ і організацій на відповідній території (п. 13 ст. 8 ВК). ВР АРК наділена також правом припиняти господарську діяльність підприємств, установ і організацій, що знаходяться у підпорядкуванні Автономної Республіки Крим (п. "ж" ч. 1 ст. 14 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"). Аналогічними повноваженнями наділені сільські, селищні, міські, районні та обласні ради на відповідній території (п. 4 ст. 10, п. 6 ст. 9 ВК, п. "й" ч. 1 ст. 15 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища").

Повноваженнями щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у разі порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього природного середовища, наділений Кабінет Міністрів України (п. 12 ст. 14 ВК, абз. 17 п. 2 ч. 1 ст. 20 ЗУ "Про Кабінет Міністрів України"), Мінприроди України (п. 8 ст. 15 ВК, п. "ж" ч. 1 ст. 20 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"). Цей перелік вичерпним не є.

Органом, який в переважній більшості випадків застосовує санкції, є Державна екологічна інспекція в областях, містах Києві та Севастополі. Ці інспекції застосовують обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів скидів забруднюючих речовин (п. "ж" ч. 1 ст. 20 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища").

Рекомендації щодо оформлення рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів затверджені наказом Мінекоресурсів від 17.10.2001 N 7977/19-4135.