Стаття 77. Порядок експлуатації водосховищ

Порядок експлуатації водосховищ визначається правилами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, для кожного водосховища окремо, а для каскаду або системи водосховищ - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

Коментар:

 

Мотивом встановлення необхідності погодження використання каскаду або системи водосховищ з державними органами охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду є можливість істотного впливу їх функціонування на питне та інші різновиди водокористування та стан водних об'єктів.

Відповідно до наказу Держводгоспу 10.02.2007 N 38 "Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2006 рік і заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у 2007 році" у 2006 році було проведено 41 засідання міжвідомчих комісій по встановленню режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем, було забезпечено водопостачання населення та галузей економіки в обсязі 15,5 куб. км. Водогосподарськими організаціями Комітету вживалися необхідні заходи щодо підтримання водності в басейнах Дніпра, Дністра, Південного Бугу та Сіверського Дінця, водозабезпечення Криму, харківського промислового регіону, Кривого Рогу та півдня України, здійснювалися відповідні заходи щодо стабілізації санітарно-епідемічної ситуації у всіх річкових басейнах країни.

Щодо оцінки законності практики визначення порядку експлуатації водосховищ рішеннями міжвідомчих комісій див. коментар до ст. 76 ВК.

Прикладами правил, що визначають порядок експлуатації водосховищ, є Правила експлуатації Хрінницького водосховища Демидівського району Рівненської області140, Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду, введені в дію наказом Держводгоспу України від 05.03.2002 року N 50141.