Стаття 80. Особливості користування малими річками

З метою охорони водності малих річок забороняється:

1) змінювати рельєф басейну річки;

2) руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

3) випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків; 

4) зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;

5) розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;

6) проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок;

7) надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва; 

8) здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в басейні річок, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо збереження водності річок та охорони їх від забруднення і засмічення. 

Коментар:

До частини першої. Дотримання перерахованих заходів здійснюється за допомогою погоджень. Наприклад, відповідно до абзацу 2 п. 3 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, дозволи на спецводокористування, у разі використання поверхневих вод, видаються за клопотанням водокористувачів, яке погоджується з Республіканським комітетом по водному господарству Автономної Республіки Крим, територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями водного господарства і меліорації.

Реалізація вимог пунктів 1 - 3, 6, 8 ч. 1 ст. 80 ВК, здійснюється за допомогою державної екологічної експертизи, як складової комплексної державної експертизи (абзац 3 п. 7 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи).

Виконання вимог передбачених пунктами 2 - 6 ч. 1 ст. 80 ВК, якщо ці дії здійснюються за відсутності проекта будівництва, або без позитивного висновку державної експертизи, здійснюється за допомогою діяльності щодо проведення контролю державною екологічною інспекцією. Інспектори цієї інспекції наділені правом застосовувати крім заходів адміністративної відповідальності також еколого-правові санкції у вигляді обмеження, тимчасової заборони (зупинення) діяльності суб'єктів господарювання, якщо остання здійснюється з порушенням вимог пунктів 2 - 6 ч. 1 ст. 80 ВК та інших вимог чинного законодавства (див. коментар до ст. 56 ВК).

Дотримання вимог положення п. 7 ч. 1 ст. 80 ВК може також забезпечуватися за допомогою діяльності органів прокуратури, зокрема через внесення протесту (ст. 21 ЗУ "Про прокуратуру") на рішення уповноважених органів про надання земельних ділянок всупереч вимогам п. 7 ч. 1 ст. 80 ВК.

До частини другої. Її положення конкретизуються у ст. 81 ВК (див. коментар).