Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення

До комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення належить: 

1) створення прибережних захисних смуг;

2) створення спеціалізованих служб по догляду за річками, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані;

3) впровадження грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території водозбору;

4) здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відводу поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій; 

5) впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених цим Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні річки;

6) створення гідрологічних пам'яток природи.

З метою оцінки екологічного стану басейну річки та розробки заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів складається її паспорт у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

До частини першої. Положення коментованої частини самостійного регулятивного значення не мають. У цій частині міститься перелік заходів, які в принципі можуть бути реалізовані з метою забезпечення збереження водності річок та охорони їх від забруднення. Деякі з цих заходів передбачені іншими нормами законодавства (щодо створення прибережних захисних смуг див. ст. ст. 88 - 90 ВК), інші - взагалі нормативно не забезпечені, механізм примушення до їх виконання відсутній. До таких заходів, зокрема, слід віднести впровадження водозберігаючих технологій на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні річки.

До частини другої. Ця частина відсилає до Порядку складання паспортів річок, затвердженого ПКМ України від 14.04.97 N 347. Відповідно до абзацу 2 п. 1 Порядку, паспорт річки становить собою: "... уніфіковане зведення основних даних про водний режим, фізико-географічні особливості, використання природних ресурсів і екологічну обстановку в її басейні, а також відпрацювання рекомендацій щодо підвищення стійкості екологічної системи".

Паспорти річок розробляються водогосподарськими та іншими заінтересованими організаціями погоджуються з обласними органами Мінекоресурсів та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників та інституті "Укрводпроект" (пп. 1, 4 Порядку складання паспортів річок).