Стаття 83. Користування прикордонними водами

Користування прикордонними водами здійснюється в порядку, що визначається законодавством України та міждержавними договорами.

Коментар:

Практичне значення ст. 83 ВК не іде далі відсилання до і без того обов'язкових до виконання вимог чинного законодавства (мається на увазі насамперед ЗУ "Про державний кордон", ПКМ "Про прикордонний режим" від 27.07.98 N 1147) та міжнародних договорів (див., зокрема, Конвенцію з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер від 17.03.92, Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25.02.91).