Стаття 84. Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення

Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та інших актів законодавства України.

Коментар:

Стаття 84 ВК відсилає до конкретного закону. Для авторів залишаються незрозумілими мотиви такого відсилання, адже зазначений закон має обов'язковий характер і без такого відсилання.