Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів

На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.

Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність на них визначаються статтею 91 цього Кодексу.

Порядок встановлення берегових смуг водних шляхів та користування ними визначається Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

До частини першої. Берегова смуга водного шляху - це територія із особливим режимом, призначена для проведення робіт, пов'язаних із судноплавством.

Коментована частина майже дослівно відтворена у ч. 2 ст. 28 ЗУ "Про транспорт" та ч. 1 ст. 64 ЗК. Єдина відмінність полягає у тому, що у названих актах існування смуг передбачене "за межами населених пунктів" (замість "за межами міських поселень" у ВК). Положення норми ЗК та ЗУ "Про транспорт" мають у даному випадку перевагу, враховуючи, що чинний ЗК прийнятий пізніше від ВК.

Перелік судноплавних водних шляхів визначається на підставі ст. 67 ВК ПКМ України "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних" від 12.06.96 N 640.

До частини другої. Положення коментованої частини про розміри берегових смуг водних шляхів заміщуються нормою ч. 2 ст. 64 ЗК (прийнятого пізніше від ВК), за якою "розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку". Під "встановленим порядком" в контексті коментованої норми слід розуміти Порядок, передбачений ПКМ від 14.04.97 N 347 "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними".

Що ж стосується режиму берегових смуг водних шляхів (господарської діяльності в їх межах), відсилка на ст. 91 ВК виглядає досить дивною. До відповідних відносин може бути застосована хіба що норма ч. 3 ст. 91 ВК про те, що відповідні земельні ділянки надаються "для спеціальних потреб".

Натомість, Порядок режим берегових смуг водних шляхів (порядок їх використання) визначається прийнятою відповідно до ч. 3 коментованої статті ПКМ від 14.04.97 N 347 "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними".

До частини третьої. Відповідно до коментованої статті (відтвореної у ч. 3 ст. 64 ЗК) Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначений ПКМ від 14.04.97 N 347 "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними".

Ч. 2 ст. 28 ЗУ "Про транспорт" також передбачає, що землі берегових смуг не вилучаються у користувачів і використовуються "відповідно до законодавства", тобто з урахуванням режиму берегової смуги. Між тим, може виникнути потреба вилучити та відвести земельну ділянку в межах берегової смуги для потреб річкового транспорту. У цьому випадку землі берегової смуги належатимуть як до земель водного фонду, так і до земель річкового транспорту, і при визначенні правового режиму смуг слід керуватися також нормативно-правовими актами, що визначають режим земель річкового транспорту (ст. 70 ЗК).