Стаття 94. Охорона та користування водними об'єктами, віднесеними до природно-заповідного фонду

Водні об'єкти, віднесені у встановленому законодавством порядку до територій та об'єктів природно-заповідного фонду, охороняються та використовуються відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про природно-заповідний фонд України".

На водних об'єктах, віднесених до природно-заповідного фонду, забороняється здійснення будь-якої діяльності, що суперечить їх цільовому призначенню.

Коментар:

До частини першої. Надання територіям із водними об'єктами статусу об'єктів природно-заповідного фонду відбувається відповідно до процедури, закріпленої у Розділі VII ЗУ "Про природно-заповідний фонд України". Статус визначається відповідним Указом Президента України (щодо створення об'єктів загальнодержавного значення), рішеннями обласних, Київської та Севастопольської міських рад (щодо об'єктів місцевого значення), якими створено таких об'єкт чи встановлено межі охоронних зон.

Особливості використання та охорони водних об'єктів, які мають зазначений статус, залежить від виду об'єкта природно-заповідного фонду і визначається відповідною главою Розділу III ЗУ "Про природно-заповідний фонд України".

До частини другої. Частина дублює положення ЗУ "Про природно-заповідний фонд України" і регулятивного навантаження не несе.