Стаття 104. Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних

Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, здійснюється в порядку, встановленому для санітарної охорони курортів.

З метою охорони водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, встановлюються округи санітарної охорони курортів з особливим режимом у порядку, передбаченому законодавством про охорону здоров'я. 

Скидання будь-яких зворотних вод у водні об'єкти, що віднесені до категорії лікувальних, забороняється.

Коментар:

До частин першої, другої. Віднесення водних об'єктів до категорії лікувальних здійснюється відповідно до ст. 62 ВК (див. коментар до неї). Санітарна охорона курортів підпорядковується правовому режимові зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту, які виділяються в межах округу санітарної охорони курорту. Правовий режим зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту визначається ЗУ "Про курорти" (ст. 27 - 34).

До частини третьої. Заборона скидання зворотних вод стосується вод, що повертаються за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води (див. коментар до ст. 1).