Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та усунення її наслідків

Шкідливою дією вод є:

1) наслідки повені, що призвели до затоплення і підтоплення земель та населених пунктів;

2) руйнування берегів, захисних дамб та інших споруд;

3) заболочення, підтоплення і засолення земель, спричинені підвищенням рівня грунтових вод внаслідок ненормованої подачі води під час зрошення, витікання води з водопровідно-каналізаційних систем та перекриття потоків підземних вод при розміщенні великих промислових та інших споруд;

4) осушення земель, зумовлене забором підземних вод в кількості, що перевищує встановлені обсяги відбору води;

5) забруднення (засолення) земель в районах видобування корисних копалин, а також після закінчення експлуатації родовищ та їх консервації;

6) ерозія грунтів, утворення ярів, зсувів і селей.

Під час проектування водогосподарських та інших об'єктів повинна враховуватися можлива шкідлива дія вод, а під час експлуатації цих об'єктів - вживатися заходи щодо її запобігання, а саме:

1) залуження та створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах, балках та ярах;

2) будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів;

3) спорудження дренажу;

4) закріплення берегів тощо.

Коментар:

До частини першої. До шкідливої дії вод закон відносить матеріальні наслідки, що мають негативний характер і перелічені у коментованій нормі. Перелік наслідків, котрі за даною нормою кваліфікуються як "шкідлива дія вод", є вичерпним.

До частини другої. Нормативне регулювання запобігання шкідливої дії вод складають в основному програмні документи, прийняті на тривалий період з урахуванням досвіду повенів 1998, 2001 р. Це такі нормативні акти, як: ПКМ від 03.07.2006 N 901 "Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року", ПКМ від 30.06.2005 N 529 "Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод, державного моніторингу поверхневих вод, ведення державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами", ПКМ від 15.02.2002 N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України".

Крім того, проектування водогосподарських та інших об'єктів повинно враховувати вимоги нормативних документів з питання запобігання шкідливій дії вод. Серед них СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", ВСН 045-72/Минэнерго СССР "Указания по проектированию дренажа подземных гидротехнических сооружений", ВСН 33-2.2.03-86/Водстрой СССР "Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях. Нормы проектирования", ВСН 183-90/Минтрансстрой СССР "Нормы проектирования морских берегозащитных сооружений".

Не виключається і розробка і впровадження відповідних заходів на місцевому рівні. Див., наприклад, розпорядження КМДА N 1942 від 21.10.2003 "Про заходи щодо розробки Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплень територій м. Києва на період 2004 - 2010 роки", рішення Донецької облради N 4/13-342 від 16.12.2003 року "Про програму ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах Донецької області на 2004 - 2005 роки і на період до 2010 року" тощо.