Стаття 112. Застосування міжнародних договорів

Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені водним законодавством України, то застосовуються норми міжнародного договору.

Коментар:

Коментована норма кореспондує ст. 9 Конституції України, відповідно до якої чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. До того ж відповідно до ст. 19 ЗУ "Про міжнародні договори України" "чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору".

Вміщення у коментованій нормі, а також у багатьох інших законодавчих актах правила про вищу юридичну силу норм міжнародних договорів означає, на наш погляд, визнання Українською державою принципу примату міжнародного права.

 

  

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
 6 червня 1995 року
N 213/95-ВР