Стаття 37. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи

Облік потребуючих поліпшення житлових умов громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням - також і за місцем проживання. Нарівні з ними беруться на облік громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв'язку з виходом на пенсію.

У випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, працівники медичних, культурно-освітніх, торговельних та інших установ і організацій, які безпосередньо обслуговують трудовий колектив підприємства, установи, організації, та інші особи за їх бажанням беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов нарівні з робітниками і службовцями цього підприємства, установи, організації.

Коментар:

1. Поряд з територіальним принципом квартирного обліку, ЖК України у змісті коментованої статті закріплює виробничий принцип обліку, зазначаючи, що облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням - також і за місцем проживання

Правила квартирного обліку визначають, що квартирний облік ведеться в цілому по підприємству, установі, організації. У виробничих, науково-виробничих та інших об'єднаннях облік може здійснюватися по структурних одиницях. З дозволу підприємств, організацій їх цехи та інші підрозділи, розташовані в іншому населеному пункті, можуть самостійно здійснювати облік своїх працівників і надавати їм жилі приміщення в порядку, передбаченому Правилами. Перелік підприємств, установ, організацій, а також їх відповідних частин (підрозділів), що здійснюють облік, затверджується спільним рішенням виконавчого органу місцевої ради і ради профспілок.

Кожна сім'я може перебувати на квартирному обліку за місцем роботи одного з членів сім'ї (за їх вибором) та у виконавчому органі місцевої ради за місцем проживання.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування" виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності.

2. Положення ЖК України про ведення квартирного обліку за територіальним і виробничим принципах означають перевагу загального - територіального принципу. Тому, правила про здійснення квартирного обліку за місцем проживання відноситься до обліку не тільки у виконавчому органі місцевої ради, але і на відповідному підприємстві, в установі, організації. Місце роботи особи може знаходитися в іншому населеному пункті. Однак не проживаючий у цьому населеному пункті працівник не може бути прийнятий на облік у виконавчому органі місцевої ради.

Факультативний характер виробничого принципу квартирного обліку знайшов своє відображення також у положеннях п. 16 Правил квартирного обліку, що закріплює можливість підприємства, установи, організації з дозволу виконавчого комітету відповідної ради брати на квартирний облік своїх працівників, які проживають не в тому населеному пункті, в якому розташоване відповідне підприємство, установа, організація (в межах одного району), а великі будови й підприємства, що будуються, розташовані в малих населених пунктах, - своїх працівників, які проживають в інших населених пунктах області. Виконавчий орган міської ради вправі дозволити підприємству, установі, організації брати на квартирний облік громадян, які проживають у приміській зоні та пропрацювали на даному підприємстві, в установі, організації не менше 10 років. Громадяни, які працюють у приміській зоні, а проживають у місті, беруться на квартирний облік за місцем роботи нарівні з іншими працівниками відповідного підприємства, установи, організації. Проте і у цьому випадку потреба громадян у поліпшенні житлових умов визначається за місцем їх проживання.

3. Друга частина ст. 37 ЖК України визначає, що в окремих випадках працівники медичних, культурно-освітніх, торговельних та інших установ і організацій, які безпосередньо обслуговують трудовий колектив підприємства, установи, організації, та інші особи за їх бажанням беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов нарівні з робітниками і службовцями цього підприємства, установи, організації.

Така можливість передбачена п. 10 Правил квартирного обліку, які також закріплюють право громадян, які залишили роботу на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють квартирний облік, у зв'язку з виходом на пенсію, бути взятим на облік нарівні з робітниками і службовцями даного підприємства, установи, організації.