Стаття 93. Умови, за яких здача жилого приміщення в піднайом не допускається

Здача жилого приміщення в піднайом не допускається, якщо:

1) в результаті вселення піднаймача розмір жилої площі, що припадатиме на кожну особу, яка проживає у цьому приміщенні, буде меншим від установленого для надання жилих приміщень (частина перша статті 48);

2) як піднаймач жилого приміщення або член його сім'ї в квартиру, в якій проживає два або більше наймачі, вселяється особа, яка хворіє на тяжку форму хронічного захворювання, в зв'язку з чим не може проживати в такій квартирі.

Коментар:

Коментована стаття містить всього дві умови, при яких не допускається здача жилого приміщення в піднайом. Неможливе його укладення, якщо в результаті вселення самого піднаймача або спільно з членами його сім'ї розмір жилої площі на кожного виявиться менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. Виходячи з даних статистичної звітності, рівень середньої забезпеченості громадян у м. Києві жилою площею визначено 9,0 кв. м на одну особу (постанова виконкому Київської міської ради народних депутатів і президії Київської міськради профспілок від 30 квітня 1991 року N 234).

Другою умовою, при якій не допускається здача жилого приміщення в піднайом, є вселення в квартиру, де проживає два і більше наймача, піднаймача, що хворіє на деякі тяжкі форми хронічних захворювань. Цей перелік затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я УРСР від 8 лютого 1985 р. N 52.