Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів

1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.

2. Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначається Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

До ч. 1. Берегова смуга водного шляху - це територія із особливим режимом, призначена для проведення робіт, пов'язаних із судноплавством.

Коментована частина майже дослівно відтворює положення ч. 2 ст. 28 Закону України "Про транспорт" та ч. 1 ст. 92 ВКУ. Єдина відмінність полягає у тому, що існування смуг передбачене "за межами населених пунктів" (замість "за межами міських поселень" у ВКУ). Положення норми ЗКУ та Закону України "Про транспорт" мають у даному випадку перевагу, враховуючи те, що чинний ЗКУ прийнятий пізніше від ВКУ.

Перелік судноплавних водних шляхів визначається на підставі ст. 67 ВКУ постановою КМУ "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних" від 12.06.96 N 640.

До ч. ч. 2 та 3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначений постановою КМУ від 14.04.97 N 347 "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними".

Ч. 2 ст. 28 Закону України "Про транспорт" також передбачає, що землі берегових смуг не вилучаються у користувачів і використовуються "відповідно до законодавства", тобто з урахуванням режиму берегової смуги. Між тим, може виникнути потреба вилучити та відвести земельну ділянку в межах берегової смуги для потреб річкового транспорту. У цьому випадку землі берегової смуги належатимуть як до земель водного фонду, так і до земель річкового транспорту, і при визначенні правового режиму смуг слід керуватися також нормативно-правовими актами, що визначають режим земель річкового транспорту (див. ст. 70 ЗКУ та коментар до неї).