Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів

1. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органів місцевого самоврядування вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

2. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється органом, який прийняв це рішення.

3. Виконання рішення не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства.

4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим органом або судом.

 

Коментар:

 

Загальна характеристика. Як вже зазначалося у коментарі до ч. ч. 3 та 4 ст. 158 ЗКУ, "рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів" не є виконавчими документами і не підлягають примусовому виконанню. З огляду на це, регулювання відносин щодо "призупинення виконання рішень", "продовження терміну виконання" (ч. ч. 1, 2, 4) є безпредметним, як позбавленою усякого сенсу є вказівка ч. 3 на те, що виконання рішення не звільняє від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.