Стаття 163. Завдання охорони земель

Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.

Коментар:

На наш погляд, коментована стаття позбавлена правового навантаження.

У будь-якому випадку, завдання охорони земель (як системи заходів) більш чітко випливають із визначення охорони земель (ст. 162 ЗКУ) - такими завданнями є "раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення". Для розуміння завдань охорони земель важливо також аналізувати зміст охорони земель (див. ст. 164 ЗКУ та коментар до неї).