Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр включає:

а) кадастрове зонування;

б) кадастрові зйомки;

в) бонітування ґрунтів;

г) економічну оцінку земель;

ґ) грошову оцінку земельних ділянок;

д) державну реєстрацію земельних ділянок;

е) облік кількості та якості земель.

 

Коментар:

 

Особливості кожного виду земельно-кадастрових робіт, визначених даною статтею, розкрито у ст. ст. 197 - 203 ЗКУ та коментарі до ст. ст. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203.