Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру

1. Державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

2. Порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом.

 

Коментар:

 

До ч. 1. Ведення державного земельного кадастру Кодексом покладено на Держземагентство як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру тощо. Між тим, сьогодні значна кількість складових ведення державного земельного кадастру підзаконними нормативно-правовими актами фактично покладені не на Держземагентство, а на інших суб'єктів.

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затв. Указом Президента України від 23.04.2011 N 500/2011, ведення та адміністрування державного земельного кадастру забезпечується Міністерством аграрної політики і продовольства України  (пп. 20 п. 4 Положення).

Зокрема, надзвичайно важлива складова кадастру - реєстрація - покладена на державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" (див. коментар до ст. 202 ЗКУ). Кадастрові зйомки, грошову оцінку земель, бонітування ґрунтів тощо здійснюють суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на виконання землевпорядних робіт (див. коментар до ст. ст. 198, 199, 201 ЗКУ).

Таким чином, положення ч. 1 коментованої статті вже значною мірою "знецінено" прийнятим пізніше від ЗКУ законодавством.

Зауважимо, що у світі існує досвід, коли державні органи передали роботи з безпосереднього збору та обробки просторової інформації приватним спеціалізованим компаніям. Державні агентства виконують функції замовника, контролюють якість даних, несуть відповідальність за збереження та розповсюдження даних, надають передбачені законом базові послуги з їх використання. В багатьох країнах базова інформація, отримана за рахунок державного бюджету (фактично за рахунок платників податків), надається користувачам безплатно459.

До ч. 2. На сьогодні відповідного закону - "Про державний земельний кадастр" - ще не прийнято. Цим самим вже близько семи років порушується коментована норма і п. 4 розд. IX "Прикінцеві положення" ЗКУ і унеможливлюється законне ведення державного земельного кадастру. Вважаємо це дуже негативним явищем, адже від належного врегулювання цих відносин залежатиме можливість виникнення та переходу прав на земельні ділянки.

Поки що, за відсутності спеціального закону, окрім положень ЗКУ основним актом, що регламентує ведення державного земельного кадастру, є постанова КМУ від 12.01.93 N 15 "Про порядок ведення державного земельного кадастру".

Правове регулювання ведення державного земельного кадастру, окрім коментованої глави та підзаконних нормативно-правових актів, що розвивають її положення, здійснюється також положеннями Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 23), ГКУ (ст. 149). Див. також постанову КМУ від 02.12.97 N 1355 "Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру", від 01.11.2000 N 1619 "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів", наказ Держкомзему N 85 від 26.08.97 "Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів", наказ Держкомзему, Мінфіну, Мінекономіки N 97/298/124 від 15.06.2001 "Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг", наказ Держкомзему від 23.05.2003 N 135 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах", затв. Держкомземом Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель від 04.08.99.