ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО 

  1. у загальному сенсі - система регіонального європейського міжнародного права, зміст якої становлять дво- та багатосторонні міжнародно-правові акти, укладені державами Європи чи іншими суб'єктами міжнародного права, що мають належність до європейських держав, а також міжнародно-правові акти, укладені у межах європейських регіональних міжнародних організацій;
  2. у вузькому сенсі - право Європейського Союзу. У цьому розумінні європейське право відокремлюється від традиційного міжнародного права і становить автономну наддержавну правову систему як абсолютно нове некласичне правове явище.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Єдиний реєстр довіреностей

електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії.

 

(Мінюст, Наказ "Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України"

від 28.12.2006 N 111/5)

 

Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

електронна база даних, яка містить відомості про: 

  • обтяження нерухомого майна;
  • тимчасові застереження щодо нерухомого майна;
  • видані витяги з Реєстру заборон.

 

(Мінюст, Наказ "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" від 09.06.1999 N 31/5)

 

Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

програмно-технічний комплекс, створений на основі автоматизованих комп'ютерних систем в господарських судах України, Державному департаменті з питань банкрутства та територіальних органах з питань банкрутства, державному підприємстві "Судовий інформаційний центр, який забезпечує отримання від господарських судів та арбітражних керуючих відомостей про хід провадження справ про банкрутство, їх накопичення, систематизацію, належне зберігання і захист отриманої інформації на всіх технологічних ланках від несанкціонованого доступу, а також взаємодію з користувачами.

 

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 11.04.2001 N 77)

 

Єдина інформаційна система "Реєстр позичальників" 

єдиний апаратно-програмний комплекс, що забезпечує отримання від банківських установ вхідної інформації, її накопичення, зберігання, належне використання, захист на всіх технологічних ланках від несанкціонованого доступу, формування вихідної інформації, взаємодію з користувачами.

 

(Національний банк, Постанова "Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/" від 27.06.2001 N 245)

 

Єдина інформаційно-аналітична система "Вибори" 

 сукупність взаємопов'язаних нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів та програмно-технічних, телекомунікаційних засобів, що забезпечують процеси збору, обробки, накопичення, аналізу, зберігання та оприлюднення інформації про вибори та референдуми. Основне призначення Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" - це інформатизація процесів, що здійснюються в ході підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні, а також діяльності Центральної виборчої комісії, виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісій з всеукраїнського та місцевих референдумів.

 

(Центральна виборча комісія, Постанова "Про затвердження Концепції Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"" від 21.03.2003 N 16)

 

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень 

комп'ютерна база даних, яка створена за допомогою автоматизованої системи і відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про виконавчі дії.

 

(Мінюст, Наказ "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень" від 20.05.2003 N 43/5)

 

Єдиний державний реєстр нормативних актів 

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

 

(Президент України, Указ Президента "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" від 27.06.1996 N 468/96)

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 22.01.1996 N 118)

 

Єдиний державний реєстр судових рішень

автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

 

(Державна судова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, надсилання, реєстрації, обліку та зберігання на паперових носіях та в електронному вигляді копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень" від 14.05.2008 N 37)